Dự án

Tổng công ty chè Việt Nam

TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 
VIETNAM NATIONAL TEA CORPORATION 

92 Vo Thi Sau, Hanoi, Vietnam  Tel.(84-4)6227029 Fax.(84-4)6226991
Email:info@vinatea.com.vn. Webste: www.vinatea.com.vn

Hạng mục sản phẩm: Cửa chống cháy, cửa cuốn, cửa tự động, mái sảnh, bọc hợp kim , Alumium Composite
Thời gian dự án: Tháng 10 năm 2005

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC DƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ nhà máy: Cụm CN Khánh Hà - Thường Tín - Hà Nội - Việt Nam

Hotline: 0983 120 177 - Tel : (+84-4)33 769 699 - Fax: (+84-4)33 768 424

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

ĐỨC DƯƠNG

Hotline: 0983 120 177

Tel: (+84-4)33 769 699

Fax: (+84-4)33 768 424

Website: www.OceanDoor.vn

Email: info@oceandoor.vn