Dự án

Viện Huyết Học Và Truyền Máu TW

Tên Công trình :  Viện Huyết Học Và Truyền Máu TW

Địa điểm : Mỹ Đình - Hà Nội

Thời gian: Tháng 7 năm 2008

Hạng mục thi công : Cửa chống cháy, cửa thép an toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC DƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ nhà máy: Cụm CN Khánh Hà - Thường Tín - Hà Nội - Việt Nam

Hotline: 0983 120 177 - Tel : (+84-4)33 769 699 - Fax: (+84-4)33 768 424

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

ĐỨC DƯƠNG

Hotline: 0983 120 177

Tel: (+84-4)33 769 699

Fax: (+84-4)33 768 424

Website: www.OceanDoor.vn

Email: info@oceandoor.vn